Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout


Hier vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet- verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maken ouders er gebruik van, dan moeten ze er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.


Verplichte activiteiten per klas

Prijs

Zwemmen (derde kleuterklas en 6de leerjaar zwemmen gratis)

€ 3,00/beurt

Schooluitstappen zoals toneel, film, schoolreis, ...Worden in rekening gebracht tot de maximumbijdrage van de maximumfactuur

Kleuteronderwijs:

Max. € 45/kl.

Lager onderwijs:Max. € 85/kl.Niet verplicht aanbod per klas

Prijs

Zwembrevet

€ 0,80/brevet

Turn t-shirt (lager onderwijs)

€ 8,00

Turnbroek (lager onderwijs)€ 16,00
Turnzak (lager onderwijs)€ 5,00
Drankje/soep bij de maaltijd€ 0,70/drankje
Tussendoortje (drankje + 2 koekjes)
(1KA en 1KB)
€ 0,75/dag
Warme maaltijd
 • Kleuter
 • Vanaf 2de leerjaar

€ 2,70
€ 3,10
Tijdschrift
 • Doremini (2,5 en 3-jarigen)
 • Doremix (4-jarigen)
 • Doremi (5-jarigen)
 • Zonnekind (1ste en 2de leerjaar)
 • Zonnestraal (3de en 4de leerjaar)
 • Zonneland (5de en 6de leerjaar)

€ 35,00/jaar
€ 35,00/jaar
€ 35,00/jaar
€ 37,00/jaar
€ 37,00/jaar
€ 37,00/jaar
Voor- en naschoolse opvang/huiswerkbegeleiding€ 0,75/begonnen half uur
Busvervoer (Tarieven "De Lijn")
 • Jaarabonnement h/t
 • Jaarabonnement 1 rit/dag
 • Abonnement 3 maand h/t
 • Abonnement 3 maand 1 rit/dag
 • Per rit


€ 204,00
€ 102,00
€ 77,00
€ 38,50
€ 0,90

Tweede busabonnement binnen hetzelfde gezin- 20%
Derde en volgende busabonnementen binnen hetzelfde gezinGratis

Voor de 'niet verplichte kosten' verwijzen we naar onze bestellijst. Deze lijst is ook te vinden bij de briefjes onder de rubriek 'downloads'.


Meerdaagse uitstappen
(Max. € 425 per kind voor volledige duur lager onderwijs)

prijs

Sportklas
 • 1ste leerjaar (2 halve dagen)
 • 2de leerjaar (4 halve dagen)
 • 4de leerjaar (7 halve dagen)

€ 12,00 (periode)
€ 12,00 (periode)
€ 22,25 (periode)
Cultuurklassen (3de leerjaar)€ 44,00/week
Bosklassen (6de leerjaar)€ 240/ll
Taal- en sportkamp (5de leerjaar)€ 125/llOrganisatie

De VZW Sint-Vincentiusschool Aaigem Aaigemdorp 66, 9420 Aaigem

Maatschappelijk doel: onderwijsinstelling

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Wnterthur – polisnummer 24000311.

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij .... Wnterthur – polisnummer 24000311.

Er wordt een onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

No content found