Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Tof dat je interesse hebt in onze school!

Wij kijken er naar uit om jullie zoon of dochter te ontmoeten!

Inschrijving

De inschrijving gebeurt steeds op school door een secretariaatsmedewerker of de directeur. Er wordt informatie verstrekt over de school, het schoolreglement, de informatiebrochure en het pedagogisch project.

Bij de inschrijving dient de SIS-kaart te worden voorgelegd die de identiteit van het kind bevestigt, de geboortedatum rechtvaardigt en het rijksregisternummer bevat. Naast de SIS-kaart kan ook gebruik gemaakt worden van het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas of de kidsID..

Voor kleuters ondertekenen de ouders of de personen die het kind onder hun hoede hebben, een verklaring dat ze niet in een andere school zijn ingeschreven.

Conform de wet op de beschermng van de persoonlijke levenssfeer worden alle gegevens die bij een inschrijving worden opgevraagd enkel en alleen gebruikt voor de school- en onderwijsadministratie. Ze worden onder geen enkele voorwaarde aan anderen doorgegeven.
Inschrijvingsperiode

Reguliere inschrijving

De inschrijvingsperiode kan ten vroegste starten de tweede schooldag van september van het voorafgaande schooljaar en loopt tot 31 augustus. Het is niet mogelijk om verschillende schooljaren voordien in te schrijven in de school. Deze regeling geldt ook voor kleuters al kunnen ze pas het volgende schooljaar instappen.

De inschrijving kan elke schooldag tijdens de schooluren of na een telefonische afspraak. Inschrijven tijdens een vakantieperiode kan eveneens na telefonische afspraak.

Instapdata schooljaar 2019-2020

Op volgende dagen kan een kleuter instappen in het kleuteronderwijs. Hiervoor dient je kind wel ingeschreven te zijn. Voor meer informatie over de inschrijving verwijzen wij naar de onderstaande tekst.

De 1ste schooldag : Maandag 2 september 2019
De 1ste schooldag na de herfstvakantie : maandag 4 november 2019
De 1ste schooldag na de kerstvakantie : maandag 6 januari 2020
De 1ste schooldag van februari : vrijdag 3 februari 2020
De 1ste schooldag na de krokusvakantie : maandag 2 maart 2020
De 1ste schooldag na de paasvakantie : dinsdag 20 april 2020
De 1ste schooldag na de hemelvaartvakantie : maandag 25 juni 2020

Opendeurdag: 28 maart 2020

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij de directie of op het schoolsecretariaat.

Wij kijken alvast uit naar jullie bezoekje!

Wees welkom!