Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Tijdens de schooldagen wordt een voor- en naschoolse opvangdienst georganiseerd.
De tarief werd in overleg met de schoolraad en de ouderraad vastgelegd op € 0,75/begonnen halfuur.
's Morgens kunnen de kinderen elke dag terecht vanaf 7u.
's Avonds is er elke dag toezicht tot 18u (vrijdag tot 17u), op woensdag tot 12u45.

De Vlaamse Gemeenschap kent voor het basisonderwijs nog geen opvoedend omkaderingspersoneel toe. Aangezien de toelagen gegeven door de Vlaamse Gemeenschap volstrekt onvoldoende zijn, wordt voor de opvang tussen 7u en 8u 's morgens een vergoeding gevraagd. De verrekening gebeurt door middel van de tweemaandelijkse factuur. Vanaf 8u is de opvang gratis.

Van 15u40 tot 16u00 kunnen de leerlingen op de speelplaats blijven indien ze niet onmiddellijk na schooltijd naar huis kunnen. Deze opvang is gratis. Vanaf 16u00 (vrijdag vanaf 15u30) wordt een bijdrage gevraagd.

Op woensdag is er gratis opvang tot 12u. Vanaf 11u45 wordt een bijdrage gevraagd. De opvang op woensdag loopt tot 12u45. Ouders worden verzocht het nodige te doen om hun kinderen tijdig af te halen.

Voor de leerlingen van het lager onderwijs is er huiswerkbegeleiding gedurende een uur. Leerlingen kunnen hiervan gebruik maken tegen het tarief van de voor- en naschoolse opvang. Wie wil deelnemen aan de huiswerkbegeleiding moet wel ingeschreven zijn. Leerlingen kunnen inschrijven voor een (16u tot 16u30) of twee periodes (16u tot 17u). Het verlaten van de huiswerkbegeleiding kan enkel op het eind van periode 1 of 2 of indien de leerlingen opgehaald wordt..

Op het einde van het schooljaar wordt aan de ouders een fiscaal attest bezorgd met een overzicht van de onkosten voor voor- en naschoolse opvang.

Maak gebruik van onze huiswerkklas...

maandag, dinsdag en donderdag van 16 uur - 17 uur

(alle leerlingen vanaf het 2de leerjaar)

Vragen of opmerkingen?

Geef gerust een seintje!

No content found